đôi đũa vàng

img
san pham - thuy san dong lanh
thuy san dong lanh thuy san dong lanh thuy san dong lanh thuy san dong lanh

Sản phẩm >> Sản phẩm mới

Cá Trứng Tẩm Riềng

 

Cá Trứng Tẩm Riềng

Cách dùng: Rã đông hoàn toàn ở nhiệt độ thường, kho hoặc rán

 

SCBCL07/TCCS – CNTC: 6310/2008/YTHN – CNTC// CTCLCY: H/L NaCl 0 - 6.5 g% - H/L Protid ≥ 5 g%